Algemene voorwaarden

Bekijk op deze pagina onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden lesovereenkomst

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden (AV) geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie B. De daarbij behorende acties van de rijschool en de CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op de in de lesovereenkomst vermelde rijschool, hierna aan te duiden als ‘rijschool’.

2. Rijopleiding
De rijlessen worden gegeven door
– Bevoegde instructeur(s);
– Met een tijdsduur van minimaal 60 minuten;
– Voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden;
– Voor leerlingen van 16,5 jaar en ouder.
2.1 De rijinstructeur heeft ten alle tijden recht op het weigeren van een leerling i.v.m. de rijervaring of ongeschiktheid etc.

3. Verplichting rijschool
De rijschool zorgt ervoor dat:
3.1 De leerling een passende rijopleiding wordt aangeboden;
3.2 De leerling zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR praktijkexamen wordt opgeleid;
3.3 Wanneer overeenstemming is bereikt over het aanvragen van een praktijkexamen deze binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend;
3.4 De datum zo spoedig mogelijk aan de cursist wordt medegedeeld.

4. Verplichting leerling
De leerling dient:
4.1 Zich te houden aan de afgesproken, tijd en plaats voor de rijles (door een instructeur wordt een wachttijd van maximaal 15 minuten in acht genomen vanaf aanvang rijles);
4.2 Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
4.3 Bij verhindering van de afgesproken rijles om dringende redenen deze tijdig op te zeggen door dit minimaal 48 uur voor aanvang van de rijles aan rijschool kenbaar te maken;
4.4 Bij niet tijdige opzegging (zoals omschreven bij punt 4.2) de volledige lesprijs te voldoen;
4.5 Alle aanwijzingen van de rijinstructeur te volgen;
4.6 Ervoor te zorgen dat hij/zij over alle benodigde stukken beschikt voor de tussentijdse toets en CBR/BNOR praktijkexamen;
4.7 Bij niet nakomen van punt 4.6 voor betaling van de tussentijdse toets of CBR/BNOR praktijkexamen aan de rijschool zorg te dragen;
4.8 De leerling dient het rijlespakket binnen 1 jaar af te ronden. Na 1 jaar vervallen alle rechten tenzij er schriftelijk toestemming is verkregen van de rijschool.

5. Betaling
5.1 De leerling is verplicht de verschuldigde bedragen voor lespakketten (10 of meer lessen) bij vooruitbetaling te voldoen aan de rijschool;
5.2 De leerling dient, ingeval van losse lessen, het lesgeld voor het begin van de rijles contant te voldoen aan de rijinstructeur;
5.3 De rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van een lesovereenkomst de lesprijs/pakketprijs te verhogen;
5.4 Indien de leerling zich niet houdt aan de afgesproken betalingsdata wordt een bedrag van €54,95 in rekening gebracht (aanmaningskosten).
5.5 Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft met betaling zal het verschuldigde bedrag ter incasso uit handen worden gegeven aan een gerenommeerd incassobureau;
5.6 Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken;
5.7 Betalingen via overschrijvingen dienen altijd te gescheiden onder vermelding van voor- en achternaam van de leerling.

6. Praktijkexamen/Tussentijdse toets (hierna TTT)
6.1 Indien het praktijkexamen/TTT wegens weeromstandigheden door het CBR wordt uitgesteld is de leerling de kosten voor extra rijlessen tot aan de nieuwe (proef)examendatum gewoon verschuldigd;
6.2 De leerling is bij uitstel van het praktijkexamen/TTT geen kosten voor een aanvraag van nieuwe praktijkexamen/TTT verschuldigd indien hij/zij het eerste praktijkexamen/TTT niet kan afleggen doordat;
– De leerling vanwege ziekte niet in staat is het (proef)examen af te leggen op voorwaarde dat hij/zij dit binnen 8 dagen na (proef)examendatum door middel van een doktersverklaring van de ziekenhuis aan de rijschool kenbaar maakt;
– Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de rijinstructeur binnen 5 dagen voor het praktijkexamen/TTT is komen te overlijden of op de dag van het (proef)examen wordt begraven of gecremeerd;
– Het lesvoertuig of een gelijkwaardige type op het (proef)praktijkexamen niet beschikbaar is of wordt afgekeurd door de examinator;
6.3 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste stukken die bij het praktijkexamen c.q. de TTT benodigd zijn;
6.4 Betaling van de kosten voor een praktijkexamen c.q. TTT dient binnen 3 werkdagen voor de datum van het (proef)examen contant aan de rijschool te zijn voldaan dan wel op het bankrekeningnummer van de rijschool staan bijgeschreven;
6.5 De instructeur bepaalt wanneer de praktijkexamen/TTT/herexamen plaats vindt.

7. Beëindiging rijopleiding/losse lessen/pakketten.
7.1 De leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit losse lessen, deze opzeggen met in acht neming van punt 4.3;
7.2 De leerling kan, ingeval van een lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding deze opzeggen ingeval van hem/haar om medische redenen redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de rijopleiding wordt voortgezet. De leerling dient hiervoor wel een doktersverklaring te overleggen. De rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examen gelden/TTT gelden en administratie kosten met een minimum van €275,- aan de leerling betalen;
7.3 Indien de leerling om een andere dan medische redenen de lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding wenst op te zeggen gebeurt dit in goed overleg met de rijschool. Mochten leerling en rijschool er niet in slagen tot overeenstemming te komen zal de zaak ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De leerling is niet aansprakelijk voor schaden aan derden ten gevolge van botsing aan- of overrijdingen tijdens de rijles, de TTT en praktijkexamen
8.2 De rijschool is niet aansprakelijk voor schaden aan derden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de zijde van de leerling en zij is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het feit dat de leerling onder invloed is alcohol, drugs, geneesmiddelen of verdovende middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
8.3 De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de leerling ondanks de door zijn/haar gedane eigen verklaring, onbevoegd blijkt te zijn tot het besturen van het lesvoertuig.

9. Klachtenregeling
9.1 Geschillen ontstaan tussen leerling en rijschool zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rijschool welke zal bemiddelen in het geschil;
9.2 Indien bemiddeling niet leidt tot een bevredigende oplossing voor beide partijen zal het geschil aan de rechter worden voorgelegd;
9.3 Op de lesovereenkomst tussen rijschool en leerling is het Nederlandse recht van toepassing.

10. Laagste prijsgarantie geld uitsluitend voor de actiepakketten. Eventueel extra afgenomen diensten zijn tegen reguliere tarieven. Aanspraak alleen bij aangaan overeenkomst.

Contact

Openingstijden

Maandag 09:00 – 21:00
Dinsdag 09:00 – 21:00
Woensdag 09:00 – 21:00
Donderdag 09:00 – 21:00
Vrijdag 09:00 – 21:00
Zaterdag 09:00 – 21:00
Zondag 09:00 – 21:00

Kies een professionele rijschool voor je rijbewijs

Vraag nu een GRATIS proefles aan en krijg les van een ervaren instructeur.

Schakel pakketten

Onze instructeurs geven les van maandag tot zondag bij voorkeur in blokuren van 60 minuten. Bij aankoop van een van de pakketten krijg je een gratis proefles! Ook is het mogelijk in termijnen te betalen.

Actiepakket

10 lessen

Voor beginners

Dezelfde instructeur

Nieuwe lesauto

Leskaart en advies

Examengerichte lesmethode

Betalen in termijnen

€350

Pakket Klein

20 lessen

Dezelfde instructeur

Nieuwe lesauto

Leskaart en advies

CBR Praktijkexamen

Examengerichte lesmethode

Betalen in termijnen

€1050

Pakket Medium

30 lessen

Dezelfde instructeur

Nieuwe lesauto

Leskaart en advies

CBR Praktijkexamen

Examengerichte lesmethode

Betalen in termijnen

€1390

Pakket Groot

40 lessen

Dezelfde instructeur

Nieuwe lesauto

Leskaart en advies

CBR Praktijkexamen

Examengerichte lesmethode

Betalen in termijnen

€1730

Automaat pakketten

Onze instructeurs geven les van maandag tot zondag bij voorkeur in blokuren van 60 minuten. Bij aankoop van een van de pakketten krijg je een gratis proefles! Ook is het mogelijk in termijnen te betalen.

Actiepakket

10 lessen

Dezelfde instructeur

Voor beginners

Nieuwe lesauto

Leskaart en advies

Examengerichte lesmethode

Betalen in termijnen

€400

Pakket Klein

20 lessen

Dezelfde instructeur

Nieuwe lesauto

Leskaart en advies

CBR Praktijkexamen

Examengerichte lesmethode

Betalen in termijnen

€1110

Pakket Medium

30 lessen

Dezelfde instructeur

Nieuwe lesauto

Leskaart en advies

CBR Praktijkexamen

Examengerichte lesmethode

Betalen in termijnen

€1480

Pakket Groot

40 lessen

Dezelfde instructeur

Nieuwe lesauto

Leskaart en advies

CBR Praktijkexamen

Examengerichte lesmethode

Betalen in termijnen

€1850

Heel fijne school, ik kon bij deze school mijn rijbewijs in 1 meer halen. Ik heb veel geleerd. Heel erg bedankt.
Yomna A.
Yomna A.
Yesss ik ben geslaagd voor me rijbewijs!! Bedankt omar
Annette V.
Annette V.
Goede rijschool. Mijn neefje woont sinds kort in Nederland en heeft via deze vriendelijke instructeurs zijn rijbewijs kunnen halen !
My C.
My C.
مدرسة لطيفة اني رسبت مرتين و حولت عدهم من اول مرة نجحت بل توفيق انشالله للجميع
Fahad al baghdadi فهد ا.
Fahad al baghdadi فهد ا.
De beste van de beste
Hamdi O.
Hamdi O.
Top rijschool 👍🏽
K.S. S.
K.S. S.
Top rijschool en zeer leerzaam
wisam A.
wisam A.
والله احسن احمد تعامل جميل انشاء الله الموفقيه من افضل الى افضل انشاء الله 👌
evfateh M.
evfateh M.
Top rijschool, altijd netjes optijd en natuurlijk in een keer rijexamen gehaald
Maytham A.
Maytham A.
Drive-Tec de beste rijschool in Leiden en omgeving, Ik heb binnen no time mijn rijbewijs gehaald. Uitgebreide keuze uit verschillende pakketten, altijd gezellig leerzame lessen en geduldige instructeur. Omar bedankt!
Maryam M.
Maryam M.
Top rijschool, ik heb mijn rijexamen in 1 keer gehaald door de goede instructies die ik kreeg tijdens mijn gezellige en nuttige lessen bij Omar, echt een aanrader 😉
Umniyah A.
Umniyah A.
Super rijschool!! Hele aardige en geduldige rijinstructeur. Zeker een aanrader!!! Ik heb mijn rijbewijs in een keer gehaald bij hem 🙂
Meryem K.
Meryem K.
Professionele manier van les geven met duidelijke uitleg over dingen die je nodig hebt om te slagen.. zeker een aanrader als je de korte weg naar rijbewijs zoekt.
Marwan S.
Marwan S.
Beste rijschool die er is! Erg geduldig en altijd aanmoedigend en stimulerend. Een combinatie van goede begeleiding, bijsturing en comfortabele sfeer is de manier van de instructeur om je zeker te laten slagen voor het examen. Rijexamen was voor mij echt een obstakel, maar dankzij deze top rijschool is het gelukt! Zeker een aanrader 🙂
Gheed S.
Gheed S.
Mr Omar was friendly and patient instructor who was able to help boosting my confidence when driving. I really enjoyed the lessons and got improved in every lesson. With all his guidance and support,I passed my test easily.I would highly recommend Drive-tec as a driving school to who seeks to become a qualified and a safe driver.
Muaid O.
Muaid O.
Zonder totaal enig interesse ben ik met rijlessen begonnen en gelijk na de proefles was ik enthousiaster dan ooit tevoren. Dit mede de geweldige rijinstructeur die serieusheid met humor weet te combineren en je zo altijd op je gemak laat voelen. Bedankt voor alle tips, complimentjes en morele steun.
Fadelaa H.
Fadelaa H.
De beste rijschool ever!. Super leuke en leerzame lessen gehad. Kreeg altijd een comfortabel gevoel in de auto waardoor ik weinig zenuwen ervaarden. Een echt aanrader voor iedereen!
Esra A.
Esra A.
Top rijschool, vriendelijk instructeurs met veel ervaring!!
hasan A.
hasan A.
Heel ervaring rijnstructeur heel geduldig en netjes met alles
Israa M.
Israa M.
Een goede combinatie van de juiste communicatie, vriendelijkheid, streng en duidelijk. Echt een aanrader. En natuurlijk in 1x geslaagd. Dankjewel!! Topper.
Youssef H.
Youssef H.
Heel fijn rijschool. Ze nemen hun tijd met je doen hun best voor je. Mijn instructeur wist heel goed mij te motiveren, en gaf zowel advies als complimenten.
Hawraa H.
Hawraa H.
Top rijschool, vriendelijk instructeurs met veel ervaring professionals en ze hebben veel gedulds.Ze gaan stap voor stap je opleiding door en ze helpen je zo snel mogelijk je rijbewijs te halen.Prijs kwaliteit is prima.Echt een aanrader.
Ahmed A.
Ahmed A.
Vriendelijke instructeur!
Mm S.
Mm S.
In 30 lessen geslaagd! Top rijschool
Bob G.
Bob G.
Mario is an exceptionally amazing instructor with an eye for detail. He takes the extra steps to ensure the safety and encourages the students to drive perfectly every time with patience and kindness. I felt really comfortable and safe driving with him, making the lessons very much enjoyable. Thanks Mario so very much!
Karen van V.
Karen van V.
Top rijschool! Heb 10 lessen aangeschaft en heb hier meer geleerd dan bij me vorige rijschool waar ik behoorlijk veel lessen heb genomen. Naast alle goeie instructies die ik kreeg heb ik het ook erg naar me zin gehad..
petra R.
petra R.
Goede rijschool. Heb in 20 lessen mijn rijbewijs gehaald. Geeft goede tips, en is heel vriendelijk.
Ceetje
Ceetje

Gekozen als de Leukste Rijschool!

Bij rijschool Drive-Tec beantwoorden we graag al je vragen over je rijbewijs.

Betalen in termijnen
Kwalitatief rijles
Autisme of Dyscalculatie? Geen zorgen!
Faalangst & opfriscursus
Examengerichte lesmethode
Dezelfde, vriendelijke instructeur
Betaalbaar leren rijden
Gratis proefles: de eerste rijles is gratis en vrijblijvend!
Kies een lespakket die bij je past
Betaal nooit te veel! Niet gereden lessen krijg je altijd retour
Ga zelfverzekerd je examen in
Hoog slagingspercentage

Rijschool Leiden

Snel je rijbewijs halen in alle regio’s rondom Leiden (+25km)

Geslaagde leerlingen Rijschool Drive Tec

Vraag nu een gratis proefles aan!

De #1 rijschool in Leiden en omgeving als je snel wilt slagen.

Leerlingen gingen je voor

CBR praktijkexamens per jaar

%

Slagingspercentage

Rijbewijs halen? Meld je snel aan voor een gratis proefles!

Op zoek naar een goede rijschool in de regio Leiden en omgeving? Meld je snel aan!

Rijschool Drive-Tec

rijschool drive tecBen jij op zoek naar een goede rijschool in de regio Leiden en omgeving? Haal snel je rijbewijs. Ook voor automaat rijlessen.

CBR aangesloten rijschool
Rijschool nr. 6996F8

Openingstijden

Maandag 09:00 - 21:00
Dinsdag 09:00 - 21:00
Woensdag 09:00 - 21:00
Donderdag 09:00 - 21:00
Vrijdag 09:00 - 21:00
Zaterdag 09:00 - 21:00
Zondag 09:00 - 21:00